Anmodning om (=krav om) perimertri

Perimetri

Så fandt man fra politiet på, at jeg skal til øjenlægen igen-igen (det er fantastisk så mange gange jeg efterhånden har været hos øjenlægen, helt uden at have problemer med øjnene 🙁 ), denne gang for at få foretaget en såkaldt perimetri, som er en undersøgelse af synsfeltet.

Det skal naturligvis i retfærdighedens navn bemærkes, at politiet også skriver, at såfremt jeg ikke ønsker at få mine kørekort i kategorierne C og D fornyet, behøver jeg ikke at få foretaget denne undersøgelse, da jeg på det foreliggende grundlag kan få alle mine kategorier i A, B og B/E samt erhvervskørekortet – det sidst nævnte var jo sådan set det eneske jeg ønskede fornyet, alle mine andre kategorier gjaldt indtil den 27. maj 2022, så der var sådan set ingen grund til at søge disse fornyet 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Svar på (lidt af) seneste klage

Min seneste klage (som kan ses her) blev naturligvis afvist 🙁
Jamen det var da også helt ubegrundet fx. at klage over, at en banal fornyelse af et erhvervskørekort har taget et års tid – stadig uden resultat. Rationelt og logisk.
Jeg tænker, at hvis jeg nu skulle have fornyet et erhvervskort til rutebil og/eller en kørerlærergodkendelse, ville det være helt OK at det havde taget 10 år 🙁

Nå, jeg klager naturligvis over denne håbløse afgørelse!

Yes we can't

Posted in Kørekort | Leave a comment

Så er er der lys for enden af tunnelen

champagne
Så ser det ud til, at der endelig er gået hul på bylden.
Jeg fik i dag en meddelelse fra politiets kørekortkontor – og for første gang i næsten et år, var det forholdsvis positiv læsning 😀

Politiet skriver, at man har behandlet min anmodning om aktindsigt – tak for det.
Der er så besyndeligt nok ingen info om, hvad man i den anledning er nået frem til, lige som der absolut ingen dokumenter er hoslagt!?
Man skriver videre, at selve min klage vil blive behandlet senere under et nyt sagsnummer…?

Nå, det pt. klart vigtigste kommer her:

Jeg har i dag trufet afgørelse om, at dine kørekort til kategori A, B, B/E og erhverv B kan fornyes uden anden tidsbegrænsning end den i loven fastsatte. Jeg har orienteret borgerservice herom.

Det betyder altså, at jeg i løbet af en uges tid (+/-) kan forvente at modtage mine kørekort til alle kategorierne i A (knalderter og motorcykler i alle størrelser), B (bil til og med 3.500 kg), B/E (påhængsvogn på til 3.500 kg) samt – og det var jo bare det jeg gerne ville have fornyet) erhvervsmæssig personbefordring i bil op til 3.500 kg. Tak for det!

Billedet er lidt fejlagtigt – jeg vil intet fejre, før jeg rent faktisk står med kortet i hånden.

Mht. kategorierne C og D (bus og lasbil) mener politiet ikke at være helt sikre på, om jeg ønsker eller ej… ??  Egentlig kan jeg forstå på øjenlægen, at jeg ikke umiddelbart skal regne med, at jeg opfylder kravene til disse. Det er lidt besynderligt at forstå, da jeg jo åbenbart opfyldte kravene i 2008, da jeg sidst tog et kørekort (B/E) og fik de eksisterende fornyet uden problemer. Hvad er gået galt hvor?

Nå, vi må se hvad der sker.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

læge

I dag fik jeg så et brev fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
Brevet var dateret den 16. maj, det var kørt igennem frankeringsmaskinen den 19. maj og altså leveret i min brevkasse i dag den 24. maj…
Jeg er godt klar over, at PostNord leverer som vinden blæser, men gad vide hvad tiden er gået med i styrelsen fra den 16. til den 19.??
Nå, indholdet var noget af en overraskelse!
Brevet identificerer sig selv som et svar på min klage, men man tager overhovedet ikke stilling til klagen??
Til gengæld kommer man med den højst komplicerede oplysning, at man åbenbart ikke aner hvad man mente for 10 minutter siden, da man ikke ved det:

Styrelsen skal oplyse, at Politiet er myndigheden i kørekortsager og at styrelsen alene rådgiver Politiet på baggrund af de af Politiet fremsendte helbredsoplysninger.

Styrelsen opbevarer ikke oplysning om konkrete kørekortsager, da alle oplysninger altid sendes tilbage til politiet sammen med vores anbefaling.

Jamen!!

Derfor kan jeg ikke få aktindsigt hos styrelsen!!

Da Styrelsen for Patientsikkerhed iflg. det offentlige virksomhedsregister er en “statslig administrativ enhed” går jeg da ud fra, at styrelsen er underlagt de samme regler for notatskrivning osv., som alle andre offentlige virksomheder?

Man kan jo ikke ud fra politiets materiale se, hvem i styrelsen der har behandlet sagen, hvad man evt. har debatteret inden afgørelsen osv. osv.

Jeg er klar over, at styrelsen ikke formelt bestemmer hvad politiet skal mene i en kørekortsag, men styrelsen råder politiet og politiet følger så disse råd.

Jeg må forske lidt mere i, om ikke styrelsen har en notatpligt og dermed også en pligt til at gemme oplysninger – den der med “det har vi slettet” virker usædvanlig lyssky…

Nå, men jeg klagede jo også – og jeg ser ikke så meget som en stillingtagen til denne klage!

Posted in Kørekort | Leave a comment

Klage – nu igen

rasende

Ja, mit raseri fra indlægget den 12.04. gik ikke væk af at vente en måneds tid – så i dag indsendte jeg en klage og en anmodning om aktindsigt.

Klagen tilgik både politiet og Styrelsen for Patientsikkerhed (hvilket ironisk navn).

For ikke igen at miste min førerret i en månedstid eller mere, har jeg naturligvis også sørget for at bestille en tid hos øjenlægen – igen.

Politiet kræver jo en perimetriundersøgegelse af begge øjne, det er bl.a. det jeg har klaget over, da det jo er helt ude i hampen at opfinde sådan et et krav, efter at man har godkendt min ansøgning for så vidt angår kørekort gruppe 1, hvor man jo kan godkendes, selv helt uden det ene øje 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Mere skæg – mindre skæg

Ikke fordi det er særlig skæg(t), men her er så ventetiden på kørekortet, udmålt i skæglængde pr. dags dato.
Jeg håber ikke at jeg når at falde i det, inden jeg modtager mit kørekort 😉

Skæg 30.04.2017

Posted in Kørekort | Leave a comment

Motorløb uden øjne?

Mig og min MG Midget 1967

Så vandt jeg lige min klasse i MG-klubbens mini-rally her i week-enden, og blev generelt nr. 2. Det er meget nok, når Styrelsen for Patientsikkerhed og politiet synes at være af den opfattelse, at jeg slet ikke kan se noget!

Well, her er endnu vildere info: Efter nogle år ude af sporten, begyndte jeg at køre igen, det må have været i 2009 (måske 2008).

Mine resultater: 1 anden plads i første løb, herfter ene 1. pladser (både generelt og naturligvis i klassen) i de gennemførste løb, på nær altså det i dag, hvor jeg ‘kun’ blev nr. 2 generelt.

Posted in Kørekort | Leave a comment

NU STOPPER FESTEN!!

Nu har politiet den-onde-hyle-mig sendt mig endnu en “anmodning om indhentelse af yderligere oplysninger”!!!???

Brevet påstår – som nogle gange tidligere – at jeg “lider af eller har lidt af en øjensygdom”.

NEJ JEG GØR EJ! OG NEJ, DET HAR JEG ALDRIG GJORT!! Hvor svært kan de være??

Nu vil politiet pludselig have en kopi af min speciallægeattest fra 2008(!), som jeg oven i købet tilbød dem i mit brev af den 1. september 2016 (altså for mere end 7 måneder siden), men dengang reagerede man end ikke på mit tilbud!

Herudover ønsker de, at jeg spilder flere penge og mere tid på at indhente en “supplerende udtalelse” fra min øjenlæge med konkret oplysning om min synsstyrke, sammen med en vurdering af mit synsfelt, målt ved hjælp af perimetri på både venstre og højre øje!!
De vil endda have kopier af disse testresultater – tror de mon ikke på lægerne??
Jamen for helvede, de har nu fået 5-6 attester af den ene og anden art, der attesterer, at mit syn er perfekt på det venstre øje, og jeg har accepteret, at de må betragte mig som totalt blind på det højre øje, skønt det ikke er tilfældet, og på trods af, at jeg har ofret en uhyrlig bunke penge på alverdens alternative behandlinger af det dårlige øje.

Bevares, “anbefalingen” er kommet fra Styrelsen for Patientsikkerhed (sikke en selvmodsigelse!), men det er netop kun en anbefaling, så jeg går ikke ud fra, at politiet er tvunget til at følge den…

Brevet slutter med det, der åbenbart er en standard-trussel fra den kant:

Hvis du ikke fremsender de supplerende oplysninger inden den angivne frist, påtænker jeg at give dig afslag på din ansøgning om fornyelse og dermed inddrage din førerret.

Dette er jo i direkte modstrid med den seneste anbefaling fra Styrelsen for Patientsikkerhed (17.01.då.), hvor konklusionen vedr. det gode øje var:

Gruppe 1: Ansøgningen anbefales imødekommet uden anden tidsbegrænsning end gældende for alder og kategori.

Brevet er – måske ikke overraskende – underskrevet af en studentermedhjælper 🙁

Hold da kæft hvor jeg dog fortryder, at jeg overhovedet prøvede at være en god og lovlydig borger, og ikke bare kørte de sikkert forholdsvis få årlige ture med min Daimler, uden at blande myndighederne ind i det. Så havde jeg også sparet skatten 😀

Posted in Kørekort | Leave a comment

Synsprøve-attest til brug for motorkontoret

Som svar på den “anmodning” jeg modtog den 17.01. i år, blev en “synsprøve-attest til brug for motorkontoret” sendt ind til politiets kørekortkontor (overskriften er nok ikke rettet længe) 😉

Den er udstedt af en speciallæge i øjensygdomme i Nakskov, som i øvrigt også behandlede mig for år tilbage, da jeg var involveret i ulykken, og konklussionen er (desværre) nok, at mit synsfelt på højre øje ikke helt opfylder kravene til kørekort i gruppe 2, så alt tyder på, at mit lastvogns- og mit buskort ryger nu 🙁

Der er dog også gode elementer i det hele; for det første bliver sagen vel nu afgjort i en fart(?), og for det andet er der jo den der regel, der giver dispensation lige nøjagtigt når der er tale om erhvervskort kategori B.

Reglen lyder:

For indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B samt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer til kategorierne A eller B, udstedt før den 1. juli 1996, gælder dog dette bilags bestemmelser for førere i gruppe 1 i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sådanne kørekort.

Da jeg jo tog mit erhvervskort til kategori B (“taxa-kort”) i 1971, hvis jeg ellers husker rigtigt, bør der i hvert fald ikke blive problemer her – men hvad ved man efterhånden…

Jeg skrev i følgebrevet, at jeg nu forventede at få mit kørekort til alle kategorier i gruppe 1 ASAP.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Anmodning om endnu en udtalelse fra speciallæge

Så fik jeg igen en anmodning om en udtalelse fra en speciallæge.
Der er dog også lyspunkter der kunne indikere, at sagen måske kan være slut engang i foråret.
Politiet bruger først en del af brevet på at gennemgå kronologien i sagen, dog tilsyneladende uden at have taget ved lære af tidligere fadæser.

Man skriver fx igen – helt uden skelen til tidligere dokumenter i sagen – at jeg lider eller har lidt af en øjensygdom. Dette er faktuelt forkert!

Skrivelsen slutter med, at man oplyser, at man har modtaget en indstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og at man – på baggrund af denne – beder mig om at fremskaffe en udtalelse fra en speciallæge.

Udtalelsen udbedes ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds indstilling (som man vedlægger i kopi), der lyder:

Gruppe 1: Anbefalingen anbefales imødekommet uden anden tidsbegrænsning end gældende for alder og kategori.

Det betyder, at jeg uden problemer og uden indskrænkninger bør kunne beholde mine kørekort i kategori A med underkategorier A1 og A2 samt kategori B med underkategorier B/E og TM. Det understreger også i min optik, at perioden uden førerret var uberettiget!

Gruppe 2: Der bør indhentes udtalelse fra specialøjenlæge i øjensygdomme om hvorvidt ansøgeren opfylder kravene til synsstyrke og synsfelt til gruppe 2.

Det betyder altså, at man ønsker yderligere dokumentation, inden man evt. vil anbefale, at jeg beholder kørekort i kategorierne C og D. Herudover hører erhvervskort til B under gruppe 2 – der er dog den undtagelse, at har man erhvervskort (og/eller godkendelse til at virke som kørelærer), der er erhvervet inden den 01.06.1996, skal man blot opfylde synskravene, der gælder for gruppe 1 – altså dem, som styrelsen allerede har accepteret som opfyldt.
Summa sumarum: Det jeg egentlig ansøgte om for så lang tid siden, nemlig fornyelsen af erhvervskortet, burde være en ekspeditionssag – og sådan var det også, inden der overhovedet blev tale om div. ekstraattester – det fremgår af den alm. motorattest, som blev sendt ind sammen med ansøgningen, og som var udstedt af min egen læge.
Til gengæld ønsker man yderligere dokumentation vedr. C og D, som jeg ellers hele tiden har haft på mit kørekort.

Er de forvirret?

Nå, for at gøre farcen næsten total, så ‘truer’ man med, at hvis jeg ikke har indsendt den ønskede dokumentation senest den 16.02. d.å., kan jeg regne med, at min ansøgning vil blive afslået og min førerret inddraget (lige som sidst).

HALLO!!! Jeg er jo lige blevet godkendt til alle de små kategorier???

Posted in Kørekort | Leave a comment

Nye EU-regler – gak gak

Nye regler fra EU (ØV!) betyder, at man nu skal kunne tage kørekort i fx en bil med automatgear.
Det er måske OK, det er jo den vej det går.
Der, hvor kæden falder helt af, er ‘afsmitningen’ på reglerne om trailerkortet.
Her vil det iflg. dette link betyde, at hvis man fx. tager sit trailerkort i en bil med automatgear, så må man også kun køre med en trailer, hvis man trækker den efter en bil med automatgear.

Og nej; det er ikke den 1. april 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Skæg

Nu er det ved at være lige lovlig skæg.

(se forklaring her, sidste afsnit. Bemærk opslagets dato…)

Posted in Kørekort | Leave a comment

Midlertidigt kørekort nr 5

Så lykkedes det vist af få et midlertidigt kørekort, hvor alle aktuelle kategorier rent faktisk er anført. 😀

For nogle kan det måske virke lidt pertentligt at gå så hårdt op i det, men i hovedet ved man jo, hvilke køretøjer man må færdes i/på, og det er altså surt at blive stoppet, og så rent faktisk umiddelbart ikke have det korrekte kørekort til kategorien 🙁

Nu med alle kategorier

Nu med alle kategorier

Posted in Kørekort | Leave a comment

Første brev fra politiet siden 11. november

Jeps!
Så landede der sørme et brev fra politiet, formodentlig som følge af ombudsmandens brev?

Man oplyser for det første, at Færdselsstyrelsen den 30. november har hjemvist sagen. Det har jeg været klar over et stykke tid 🙂

Herudover fortæller de, at de for et par dage siden har ophævet inddragelsen af min førerret. Det vidste jeg også (men ‘tak’ anyway).

Yderligere oplyses, at de først har set mit brev af den 1. september, da jeg klagede første gang den 14. november. Jo tak, men hvorfor har det så taget omkring 4 uger, før de ophævede den “idømte” inddragelse af min førerret – og hvorfor har de i øvrigt i den samme periode ikke skrevet een eneste sætning som svar??

Sluttelig fortæller de, at sagen nu er indsendt til fornyet vurdering hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og at jeg vil høre fra dem, når sagen er kommet tilbage…

Posted in Kørekort | Leave a comment

Svar fra ombudsmanden

Så kom svaret fra ombudsmanden.
Som sagen har udviklet sig i mellemtiden kan man vel sige, at svaret er forholdsvis uinteressant på nuværende tidspunkt.

Det er sådan lidt en træden vande, så man ikke giver nogen ret i noget som helst, men politiet bliver dog bedt om at oplyse mig, hvor langt sagen er kommet og, med mindre den er tæt på sin afslutning, at give mig en rimelig tidshorisont.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Fejl på midlertidigt kørekort

nyt kørekort (eksempel)

(eksempel)

Hovsa!

Jeg opdagede lige på nettet, at der (igen-igen) er kommet nye kategorier på kørekortene.
Det er åbenbart blevet kotume med jævne mellemrum at splitte kategorierne op i mindre og mindre underkategorier, så politiet og/eller kørelærerne kan tjene nogle flere penge.

Da jeg tog mit motorcykelkort, gjaldt det til alle former for motorcykler.
Så blev det delt op (A1 og A2) med den begrundelse, at de unge mennesker (læs: mænd) ikke rigtig kunne styre de mange hestekræfter på store maskiner, hvorfor de i starten kun måtte køre mindre maskiner (jeg husker ikke grænsen, men det var vist omkring 30 hk).

Nu er kategorien så blevet delt op endnu en gang, så der findes A1, A2 og A, som gælder til henholdsvis lille, mellem og stor motorcykel.

Jeg har jo altid måttet køre stor motorcykel, men nu ser jeg til min irritation, at jeg kun har fået A1 og A2 på det midlertidige kørekort 🙁

Jeg må altså igen-igen-igen ned på borgerservice… det bliver ved lejlighed.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Midlertidigt kørekort nr 4

Jeps!!! Så fik jeg da et nyt midlertidigt kørekort, og jeg har lige afprøvet det – det virker! 🙂
Puha….

Posted in Kørekort | Leave a comment

Så gik der hul på bylden!

Der sker ting og sager i dag, skal jeg love for!
For lidt siden fik jeg en opringning fra den flinke dame fra borgerservice.
Hun fortalte mig, at hun lige havde modtaget svar fra politiet, som havde meddelt hende, at man godkendte, at hun udstedte et nyt midlertidigt kørekort, men at de ikke kunne svare på, hvornår sagen var færdigbehandlet.

Jamen det var jo bare det jeg ønskede – tak!

Det har så “kun” taget omkring 3 uger at få rettet den fejltagelse!!!

Nå, jeg er egentlig så lettet over dette (midlertidige) resultat, at jeg indtil videre ikke vil spekulere på, hvad politiets aparte sagsbehandling indtil nu har kostet mig, både økonomisk men sandelig også helbredsmæssigt!

Jeg kan hente mit nye midlertidige kørekort (det tredie) på borgerservice i morgen 😀

Om det er den flinke dame hos Færdselsstyrelsen eller politiet selv, der er kommet frem til denne løsning, ved jeg ikke – endnu.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Klage igen-igen

Efter præciseringen af Færdselsstyrelsens hjemvisning kunne det ikke gå stærkt nok med at hoppe ind på misfosteret “Digital Post” på borger.dk, for at skrive endnu en klage til færdselsstyrelsen.

Hele seancen tog sådan ca. 1½ time, jeg skulle jo også slå op i og læse dele af færdselsloven, kørekortbekendtgørelsen og ikke mindst forvaltningsloven.

Jeg påpegede naturligvis også det åbenlyst urimelige i, at hvis deres fortolkning af hjemvisningen skulle tages til følge, kunne jeg altså nemt komme til at undvære mit kørekort i et år (9+ måneder bare for at vente på en tid hos en speciallæge i øjensygdomme + politiets ikke alt for hurtige behandlingstid). Helt uacceptabelt!

Ligeledes henviste jeg til kørekortbekendtgørelsen hvoraf det fremgår, at om jeg jeg var stæreblind på det ene øje, så har jeg jo indsendt en (da jeg ansøgte om fornyelsen) helt frisk lægeattest fra egen læge, og at det af denne attest fremgår, at mit syn på det gode øje er super, hvorfor jeg som et minimum er berettiget til kørekort i kategorierne A og B, ligesom det fremgår af samme bekendtgørelse, at jeg på samme måde er berettiget til erhvervskort i kategori B, idet jeg har haft denne godkendelse fra før 01.01.1996.

Jeg nævnte også det groteske i, at jeg åbenbart pt. end ikke må køre på en lille knallert (30 km/t) !!

Da jeg var færdig, trykkede jeg på knappen “SEND”, og skærmbilledet forsvandt da også…
…men uvist af hvilken grund, kunne jeg ikke se mit brev under “sendt post”???

Jeg loggede af og på igen – det kunne stadig ikke ses! FUCK DIGITAL POST!
Og jeg havde naturligvis ikke (endnu) en kopi…


Nå, jeg besluttede at ringe sagsbehandleren i Færdselsstyrelsen op og høre, om hun havde modtaget det digitale brev.

Dette kunne hun ikke svare på, da post til Færdselsstyrelsen først gik igennem en slags sluse, hvor en medarbejde fordelte posten videre.

Jeg satte satte nu sagsbehandleren ind i situationen og mit store problem, og hun hrte tålmodigt på mit brok, var vældig imødekommende og forstående, men kunne ikke gøre noget umiddelbart.
Hun fortalte mig derudover, at jeg slet ikke kunne påklage en afgørelse fra Færdselsstyrelsen, når nu sagen var hjemvist til fornyet  behandling hos politiet 🙁

Vi fik dog en rigtig lang snak, og hun lovede nu igen at kigge på den del af min klage, der angik førerretten. Jeg skulle så indsende en anmodning via digital post(!!) og så ville hun kigge på den, og tage den op med sin chef m.h.på evt. ændring af den del af afgørelsen, der omhandlede den aktuelle førerret.

Og det var jo bare det jeg gerne ville have – hellere i går end i dag.

Så på den igen…

Posted in Kørekort | Leave a comment

From bad to worse

Jeg nåede næsten ikke at kapere den seneste meddelelse, før den næste uforståelige (ikke i bogstavlig forstand) meddelelse tikkede ind på e-boks.

Det var et svar på mit spørgsmål til Færdselsstyrelsen vedr. følgevirkningerne af deres hjemvisning, og det var ikke opløftende læsning!

Man skriver, at det afslag, som jeg har modtaget fra politiet er gældende, indtil der træffes en ny afgørelse 🙁

Herudover meddeler man, at når sagen på ny er behandlet af politiet, har jeg mulighed for at klage over denne nye afgørelse, såfremt jeg er uenig i den.

Jo tak – men det jeg klagede over var jo netop, at man havde frataget mig retten til at køre bil, i det mindste indtil sagen var afgjort – og nu er jeg jo lige vidt 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Hvad????

Fik en besked fra den flinke dame på fra borgerservice på min telefonsvarer her til formiddag:

Politiet vil ikke umiddelbart tillade udstedelsen af et nyt midlertidigt kørekort – sagen ligger (igen eller stadig?) hos juristerne 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Nægtet nyt midlertidigt kørekort

Da mit 2. midlertidige kørekort snart udløber (de gælder jo ‘kun’ 3 måneder ad gangen), begav jeg mig i dag til kommunens borgerservice, for at forny det.
Negativt!

Jeg var åbenbart allerede mærket med ‘nyt midlertidigt kørekort må ikke udleveres’ af politiet.

Jeg protesterede selvfølgelig på stedet, og henviste til Færdselsstyrelsen hjemvisning af sagen i onsdags – jeg havde taget en fotokopi med.

Damerne var såmænd flinke og rare, men de måtte simpelthen ikke forny kortet (på trods af dokumentationen), men de ville da så lige ringe til politiets kørekortkontor og få det bekræftet.

Jeg regnede naturligvis med, at man havde en form for direkte nummer, men nej, også medarbejderne i borgerservice røg ind i den berygtede telefonsluse, og så stoppede sagen ligesom der 🙁

Damen skrev en email til politiet (jeg har som tidligere nævnt den erfaring, at de aldrig(!) svarer på den slags ligegyldigheder), og så ville man give mig besked, når man man har et svar fra politiet.

Jeg fik altså spildt endnu et par timer og kørt 30+ km forgæves.

Der trænger klart til en gennemgribende oprydning i den afdeling af politiet!!!

Posted in Kørekort | Leave a comment

Hjemvisning

Jeg har endnu ikke modtaget en bekræftelse fra Færdselsstyrelsen vedr. min førerret, så jeg slog lige ordet “hjemvisning” op, og nu har jeg meget bedre:

hjemvisning, inden for retsplejen det forhold, at en appelinstans finder en underordnet rets afgørelse behæftet med så alvorlige formelle fejl, at en truffen afgørelse ophæves, hvorefter sagen sendes tilbage med påbud om en fornyet behandling.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Endelig en reaktion

Endelig!!

I dag fik jeg en mail fra Færdselsstyrelsen, hvor man kort meddelte, at man havde hjemvist sagen til fornyet behandling ved første instans.

Man begrunder det med, at Københavns Vestegns Politis afgørelse af den 11. ds. ikke er tilstrækkelig oplyst.

Herudover skriver man, at jeg derfor vil modtage en afgørelse, når politiet har færdigbehandlet min sag, som jeg så (igen) har mulighed for at påklage.

Stor respekt for Færdselsstyrelsen, for den – helt i modsætning til politiets – hurtige indgriben og behandling af min klage.

Jeg opfatter samtidig afgørelsen som en accept af, at mit midlertidige kørekort nu er gældende igen (at førerretten er generhvervet), men for god ordens skyld bad jeg Færdselsstyrelsen bekræfte dette.

Mit skæg er ved at være ret langt 😉

Posted in Kørekort | Leave a comment

Ombudsmanden

Så løb jeg tør for tålmodighed, hold da helt op en uprofessionel adfærd fra politiets side!

Jeg har nu klaget til Folketingets Ombudsmand og sendt ham samtlige bilag.

Jeg fik så den ide, at selv om min (første) klage jo iflg. politiet skulle stiles til Færdselsstyrelsen, men i første omgang sendes til politiet, så var der den mulighed, at man i Færdselsstyrelsen har en mere professionel tilgang til behandlingstider ved egne fejl, så jeg sendte også en kopi af min klage til ombudsmanden til Færdselsstyrelsen – så må vi se…

Posted in Kørekort | Leave a comment

KLAGE 2

Jeg har i dag forwardet min klage af den 14.ds. og meddelt, at jeg nu agter at klage videre til Folketingets Ombudsmand!

Jeg er lidt i tvivl om nogen overhovedet læser mine breve – post eller digital post…

Jeg er ærlig talt ved at panikke over nu at have manglet min førerret i 2 uger 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Ingen tager telefonen

Ringede igen i dag – overhovedet ingen svar, kun den der enerverende telefonsluse i næster 3 kvarter.
Vor Herre på lokum!

Posted in Kørekort | Leave a comment

Telefonopkald

I dag ringede jeg politiet for at rykke.

Igen gik der noget der mindede om et år inden jeg kom igennem telefonslusen.

Den flinke medarbejder kunne heller ikke denne gang stille mig om den sagsbehandler, der havde givet mig afslaget 🙁

Jeg beklagede mig noget over min situation, et lille firma der lever af at være mobilt, adgang til læge og apotek (jeg bor på landet) osv. osv.

Hun kunne desværre ikke rigtig gøre noget, sagde hun.

Jeg spurgte hvor sagen stod lige nu, og hun oplyste, at den var “hos juristerne”.

“Fint”, sagde jeg, “så må du gerne stille mig om til dem”.

Det kunne desværre ikke lade sig gøre (det er åbenbart medarbejdere helt uden telefon) 🙁

Til sidst fik jeg hende til at love at gå op til disse jurister og forelægge mit brok og at bede dem om at speede sagen op – det var jo trods alt en fejl hos dem!

Posted in Kørekort | Leave a comment

KLAGE

Jeg fik så sendt min klage via digital post!

Klagen går – i første omgang – på, at man jo åbenbart ikke har registreret mit svarskrift af den 1.9.2016.

Jeg anmodede naturligvis også om, at man straks tilbagekaldte den totalt urimelige inddragelse af min førerret!

Endelig vedhæftede jeg mit svarskrift af den 1.9.2016 med bilag – så har de fået dem to gange…

Posted in Kørekort | Leave a comment

Ingen e-mail

Jeg ringede i dag til det kontor hos politiet, som står for mit (uretmæssige!) afslag og (endnu mere uretmæssige) inddragelse af min førerret.

Da det er min opfattelse, at mest huskes, hvis det foregår skriftligt, ville jeg i første omgang bede om en email-adresse til den medarbejder, der var underskriver på det brev jeg modtog.

Efter at have hængt i en overbelastet telefonsluse alt alt for længe, fik jeg endelig fat i en flink medarbejder, der dog kunne oplyse, at det navn jeg efterspurgte ikke lige var til stede, og at man i øvrigt ikke udleverede email-adresser.

Jeg fik herefter en længere og ikke specielt nem instruktion i, hvordan jeg kunne benytte noget “digital post” – man skulle blot igennem alt for mange menu- og valgpunkter, så var man der og kunne skrive en besked.

Nå, det vil jeg straks prøve – men det det speeder næppe projektet op, bl.a. kunne man ikke skrive til en bestemt person, fik jeg fortalt 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

SÅ RØG KÆDEN AF!

Hvad fanden sker der hos politiet???

Jeg har fået et brev, hvori politiet skriver, at man har besluttet, at give mig afslag på samtlige mine kørekort samt at inddrage min førerret. Jeg må derfor ikke længere fre motordrevet motorkøretøj!

Er de fra forstanden??

Man begrunder afgørelsen med, at jeg “ikke skulle have have sendt yderligere oplysninger eller bemærkninger til sagen”…

Mit to siders brev med bilag regnes åbenbart ikke for noget?????

Jeg kan klage til Færdselsstyrelsen inden 4 uger fra afgørelsen – klagen skal dog fremsendes til politiet i første omgang.

Det kan naturligvis tænkes, at det er postvæsnets skyld, at mit brev evt. ikke er nået frem. Min kilde hos Vestegnens Politi, hvor sagen kører (kørte?), oplyser dog, at der ikke altid er helt tjek på tingene der.

Under alle omstændigheder: Hvorfor lod man (politiet) gå over 2 måneder efter fristens udløb – og helt uden at sende rykker(e)? (Breve fra politiet er sendt via e-boks, så her er postvæsnet uden ansvar).

Jeg skal have fat i dem mandag!

🙁 🙁 🙁 🙁 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Nyt midlertidigt kørekort 3

🙁
I dag opdagede jeg, at mit nye midlertidige kørekort ver. 2,0 desværre ikke dækkede div. motorcykler (kategori A).

Hamrende irriterende – så jeg måtte køre til borgerservice igen.

De vidste ikke hvad der var gået af computersystemet, men det nægtede at udskrive et kørekort, der også dækkede kategori A, skønt både det i juni indleverede originale kørekort samt det første midlertidige, tydelig var mærket med denne kategori.

Til sidst udfyldte damen det manuelt…

Posted in Kørekort | Leave a comment

Nyt midlertidigt kørekort

Så måtte jeg op på kommunen og forny mit midlertidige kørekort, da det gamle “kun” gjaldt i 3 måneder!

Borgerservice var selvfølgelig flyttet et helt andet sted hen (vi skal jo helst bruge en masse penge i kommunen), så det tog noget tid at finde det.

Jeg har ikke hørt videre i sagen siden mit svar til politiet vedr. speciallægeerklæring, så jeg håber godt nok, at jeg snart får det kort!

Posted in Kørekort | Leave a comment

Mit svar

I dag sendte jeg mit svar på politiets anmodning om yderligere oplysninger.

Jeg gjorde naturligvis først og fremmest opmærksom på, at jeg hverken har eller har haft en øjensygdom!

Herefter fortalte jeg om omstændighederne ved min øjenskade (færdselsuheld) fra 2007, og jeg stillede det indlysende spørgsmål:
Hvorfor skal jeg stille med en speciallægeerklæring denne gang, når jeg ikke skulle sidst jeg fik nyt kørekort (2008) på en lægeerklæring nøjagtig mangen til den nye fremsendte?

Jeg gjorde også opmærksom på, at flere tidligere læge- og speciallægeerklæringer fastslår, at min skade er stationær, hvorfor der da heller ikke er tilstødt nye komplikationer, hvilket den nyeste lægeerklæring jo også tydeligt også bekræfter.

Jeg vedlagde desuden min “funktionsattest”, udfyldt af min øjenlæge i sommeren 2008. Den fastslår, at skaden er stationær.

Herudover oplyste jeg, at jeg allerede er i besiddelse af et digert værk af en speciallægeerklæring, som blev benyttet i forbindelse med forsikringssagen vedrørende trafikulykken (som modparten i øvrigt fik skylden for 100%), og som også fastslår, at skaden er stationær. Denne erklæring tilbydes kopieret og fremsendt hvis ønsket.

Endelig skrev jeg, at jeg – på baggrund af ovenstående – går ud fra, at man med disse oplysninger kan gå videre med sagen.

Jeg skrev også, at såfremt politiet stadig ønsker en helt ny speciallægeerklæring, vil denne naturligvis blive fremskaffet.
Der er dog pt. ca. 9 måneders ventetid hos de lokale øjenlæger 🙁

Så må vi se om det er nok 😀

Posted in Kørekort | Leave a comment

Ny speciallægeattest?

I dag blev jeg opmærksom på et overraskende brev, som politiet har sendt til mig.

Der står kort, at min ansøgning jo var vedlagt en lægeattest, hvoraf det skulle fremgå, at jeg lider af eller har lidt af en øjensygdom.
Dette er 100% ukorrekt, jeg har aldrig lidt af en øjensygdom – aldrig!

Brevet var vedhæftet en “Vurdering af kørekorthabilitet” fra Sundhedsstyrelsen (som åbenbart havde haft min sag til gennemsyn), og man mente, at der burde indhentes en udtalelse fra en speciallæge i øjensygdomme vedr. min tilstand og føreregnethed.

Politiet ønskede derfor en sådan speciallægeerklæring senest den 7. september 2016.

Samtidig havde jeg mulighed for at komme med yderligere bemærkninger.

Herudover stod der, at hvis fremskaffelsen ikke kunne fremskaffes inden den fastsatte frist, skulle jeg give besked.

Attesten skulle fremskaffes for egen regning, og man henviste til div. paragraffer, som i store træk giver politiet ret til at indhente sådanne oplysninger, ligesom man kunne læse, at ens førerret kunne blive inddraget, hvis man nægtede at medvirke.

Så nu starter balladen måske… 🙁

Posted in Kørekort | Leave a comment

Ny lægeattest

Så var jeg igen hos lægen, som kunne konstatere, at han ved en fejl havde fået skrevet, at jeg havde samme synsstyrke (den dårligste) på begge øjne.

Dette blev undskyldt og heldigvis hurtigt rettet.

Nu MÅ den sag da køre på skinner herfra!

Posted in Kørekort | Leave a comment

Fejl i lægeattest?

Man tror det er løgn, men i dag blev jeg ringet op af Lolland Kommunes Borgerservice som kunne fortælle mig, at jeg ikke kunne få noget kørekort og at mit nuværende kørekort nok ville inddraget.

Grunden var angiveligt, at jeg jo var blind på begge øjne (!!)

Det er jeg jo ikke, jeg er delvis blind på eet øje, og har 6/6 (bedste syn) på det andet øje.

Nå, jeg aftalte med den flinke medarbejder, at jeg lige fandt ud af, hvad der var gået galt.
Det vil jeg straks gå i gang med.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Forhindring – men alligevel gik det OK

Som man kan ane ud fra fotografiet, er heldet ikke med mig i denne sag 🙁

Kørekortekspeditionen lukket


Nå, efter et længere foredrag om det vildt irriterende i, at man kan afbrænde km efter km for ingen ting, da kommunen end ikke kan finde ud af at oplyse om disse systemfejl på internettet, viste det sig, at man rent faktisk alligevel godt kunne lave kørekort, det var bare lidt mere besværligt (man skulle lave nogle manuelle opslag på systemet i stedet for at det hele kørte automatisk).

Flinke mennesker i Maribo i forhold til Nakskov!

Så nu er jeg udstyret med et midlertidigt kørekort og forventer, at sagen går sin gang.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Skrankepaveri!!

Her gik jeg og troede, at skrankepaveri var en for længst uddød profession. Men nej!

Så månedens skrankepave (m/k) må klart blive den noget hjernedøde assistent (? hun var nok overassistent eller fungerende overassistent) på “borgerservice” i Nakskov, der i al sin mægtighed (på flere planer) kasserede mit foto (B) til nyt kørekort, da hun gentagne gange påstod, at mit medbragte og af lægen dokumenterede foto, var af alt for ringe kvalitet i forhold til, hvad man kræver.

Det kan enhver jo også se. For sammenligningens skyld kan man studere foto A, som er det der pryder mit nuværende kørekort. Og korrekt observeret, dette kørekort er ikke så gammelt så det gør noget 🙁

Så kan man spilde tid og brændstof igen-igen.

Nå, jeg må vel til at photoshoppe så…

Kørekortfotos

Posted in Kørekort | Leave a comment

Så er lægeattesten modtaget.

Endnu en konsultation med div. øjentests kombineret med ordlyden vedr. den undtagelse jeg omtalte i dette indlæg, ændrede lægens syn(!) på tingene 🙂

Posted in Kørekort | Leave a comment

Lægeattest nægtet

Så opstod den første forhindring 🙂

Jeg har et ar på højre øje efter et færdselsuheld.

Min læge mente derfor ikke, at jeg på nogen måde kunne få et nyt kørekort i gruppe 2, som bl.a. indbefatter lastbil, bus og erhvervskort.
Jeg stillede mig uforstående, ikke mindst da mit nuværende kørekort er fra ultimo 2008 – skaden opstod ved et færdselsuheld i starten af oktober 2007, så den lægeattest, der ligger til grund for mit nuværende kørekort, som gælder indtil år 2022, havde oplysningerne om arret i øjet (i den gule plet).

Jeg kan derudover huske, at der findes en undtagelse, der betyder, at selv hvis man er totalt blind på eet øje (det er jeg ikke), kan man få sit erhvervskort til lille bil fornyet, hvis man har haft det fra før en eller anden dato i 1996 – og det har jeg.

Jeg tog mit erhvervskort omkring 1971, så vidt jeg husker.

Posted in Kørekort | Leave a comment

Jeg skal have fornyet mit erhvervskørekort

Anskaffelsen af en Daimler Sovereign fra midthalvfjerdserne har gjort, at jeg i dag besluttede, at jeg bør forny mit erhvervskørekort, som har ligget brak noget tid.

Egentlig burde det have været fornyet i samme moment som jeg tig mit B/D-trailerkort, men en fejl hos politiet gjorde, at lige præcis denne del af kørekortet ikke blev fornyet, da jeg i slutningen af 2008 fik mit dengang nye kørekort.

Mit nuværende kørekort gælder til alle størrelser motorcykel m/u sidevogn, alm. bil, bus, lastvogn og alm. bil m. stor trailer.

Jeg har læst på nettet, at nu om dage kan fornyelse af kørekort tage flere måneder.

Det lyder lidt voldsomt, i “gamle dage” fik jeg fornyet mit erhvervskort op omkring en uge.
Lad os se hvad der sker…

Jeg har for sjovs skyld barberet mig glat i ansigtet i dag, og regner så med, at jeg barberer mig igen, når jeg har fået mit nye kørekort – så er der en synlig ‘målbarhed’ så længe 😉

Posted in Kørekort | Leave a comment