Anmodning om endnu en udtalelse fra speciallæge

Så fik jeg igen en anmodning om en udtalelse fra en speciallæge.
Der er dog også lyspunkter der kunne indikere, at sagen måske kan være slut engang i foråret.
Politiet bruger først en del af brevet på at gennemgå kronologien i sagen, dog tilsyneladende uden at have taget ved lære af tidligere fadæser.

Man skriver fx igen – helt uden skelen til tidligere dokumenter i sagen – at jeg lider eller har lidt af en øjensygdom. Dette er faktuelt forkert!

Skrivelsen slutter med, at man oplyser, at man har modtaget en indstilling fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og at man – på baggrund af denne – beder mig om at fremskaffe en udtalelse fra en speciallæge.

Udtalelsen udbedes ud fra Styrelsen for Patientsikkerheds indstilling (som man vedlægger i kopi), der lyder:

Gruppe 1: Anbefalingen anbefales imødekommet uden anden tidsbegrænsning end gældende for alder og kategori.

Det betyder, at jeg uden problemer og uden indskrænkninger bør kunne beholde mine kørekort i kategori A med underkategorier A1 og A2 samt kategori B med underkategorier B/E og TM. Det understreger også i min optik, at perioden uden førerret var uberettiget!

Gruppe 2: Der bør indhentes udtalelse fra specialøjenlæge i øjensygdomme om hvorvidt ansøgeren opfylder kravene til synsstyrke og synsfelt til gruppe 2.

Det betyder altså, at man ønsker yderligere dokumentation, inden man evt. vil anbefale, at jeg beholder kørekort i kategorierne C og D. Herudover hører erhvervskort til B under gruppe 2 – der er dog den undtagelse, at har man erhvervskort (og/eller godkendelse til at virke som kørelærer), der er erhvervet inden den 01.06.1996, skal man blot opfylde synskravene, der gælder for gruppe 1 – altså dem, som styrelsen allerede har accepteret som opfyldt.
Summa sumarum: Det jeg egentlig ansøgte om for så lang tid siden, nemlig fornyelsen af erhvervskortet, burde være en ekspeditionssag – og sådan var det også, inden der overhovedet blev tale om div. ekstraattester – det fremgår af den alm. motorattest, som blev sendt ind sammen med ansøgningen, og som var udstedt af min egen læge.
Til gengæld ønsker man yderligere dokumentation vedr. C og D, som jeg ellers hele tiden har haft på mit kørekort.

Er de forvirret?

Nå, for at gøre farcen næsten total, så ‘truer’ man med, at hvis jeg ikke har indsendt den ønskede dokumentation senest den 16.02. d.å., kan jeg regne med, at min ansøgning vil blive afslået og min førerret inddraget (lige som sidst).

HALLO!!! Jeg er jo lige blevet godkendt til alle de små kategorier???

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.