Hjemvisning

Jeg har endnu ikke modtaget en bekræftelse fra Færdselsstyrelsen vedr. min førerret, så jeg slog lige ordet “hjemvisning” op, og nu har jeg meget bedre:

hjemvisning, inden for retsplejen det forhold, at en appelinstans finder en underordnet rets afgørelse behæftet med så alvorlige formelle fejl, at en truffen afgørelse ophæves, hvorefter sagen sendes tilbage med påbud om en fornyet behandling.

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.