Klage igen-igen

Efter præciseringen af Færdselsstyrelsens hjemvisning kunne det ikke gå stærkt nok med at hoppe ind på misfosteret “Digital Post” på borger.dk, for at skrive endnu en klage til færdselsstyrelsen.

Hele seancen tog sådan ca. 1½ time, jeg skulle jo også slå op i og læse dele af færdselsloven, kørekortbekendtgørelsen og ikke mindst forvaltningsloven.

Jeg påpegede naturligvis også det åbenlyst urimelige i, at hvis deres fortolkning af hjemvisningen skulle tages til følge, kunne jeg altså nemt komme til at undvære mit kørekort i et år (9+ måneder bare for at vente på en tid hos en speciallæge i øjensygdomme + politiets ikke alt for hurtige behandlingstid). Helt uacceptabelt!

Ligeledes henviste jeg til kørekortbekendtgørelsen hvoraf det fremgår, at om jeg jeg var stæreblind på det ene øje, så har jeg jo indsendt en (da jeg ansøgte om fornyelsen) helt frisk lægeattest fra egen læge, og at det af denne attest fremgår, at mit syn på det gode øje er super, hvorfor jeg som et minimum er berettiget til kørekort i kategorierne A og B, ligesom det fremgår af samme bekendtgørelse, at jeg på samme måde er berettiget til erhvervskort i kategori B, idet jeg har haft denne godkendelse fra før 01.01.1996.

Jeg nævnte også det groteske i, at jeg åbenbart pt. end ikke må køre på en lille knallert (30 km/t) !!

Da jeg var færdig, trykkede jeg på knappen “SEND”, og skærmbilledet forsvandt da også…
…men uvist af hvilken grund, kunne jeg ikke se mit brev under “sendt post”???

Jeg loggede af og på igen – det kunne stadig ikke ses! FUCK DIGITAL POST!
Og jeg havde naturligvis ikke (endnu) en kopi…


Nå, jeg besluttede at ringe sagsbehandleren i Færdselsstyrelsen op og høre, om hun havde modtaget det digitale brev.

Dette kunne hun ikke svare på, da post til Færdselsstyrelsen først gik igennem en slags sluse, hvor en medarbejde fordelte posten videre.

Jeg satte satte nu sagsbehandleren ind i situationen og mit store problem, og hun hrte tålmodigt på mit brok, var vældig imødekommende og forstående, men kunne ikke gøre noget umiddelbart.
Hun fortalte mig derudover, at jeg slet ikke kunne påklage en afgørelse fra Færdselsstyrelsen, når nu sagen var hjemvist til fornyet  behandling hos politiet 🙁

Vi fik dog en rigtig lang snak, og hun lovede nu igen at kigge på den del af min klage, der angik førerretten. Jeg skulle så indsende en anmodning via digital post(!!) og så ville hun kigge på den, og tage den op med sin chef m.h.på evt. ændring af den del af afgørelsen, der omhandlede den aktuelle førerret.

Og det var jo bare det jeg gerne ville have – hellere i går end i dag.

Så på den igen…

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.