Ny speciallægeattest?

I dag blev jeg opmærksom på et overraskende brev, som politiet har sendt til mig.

Der står kort, at min ansøgning jo var vedlagt en lægeattest, hvoraf det skulle fremgå, at jeg lider af eller har lidt af en øjensygdom.
Dette er 100% ukorrekt, jeg har aldrig lidt af en øjensygdom – aldrig!

Brevet var vedhæftet en “Vurdering af kørekorthabilitet” fra Sundhedsstyrelsen (som åbenbart havde haft min sag til gennemsyn), og man mente, at der burde indhentes en udtalelse fra en speciallæge i øjensygdomme vedr. min tilstand og føreregnethed.

Politiet ønskede derfor en sådan speciallægeerklæring senest den 7. september 2016.

Samtidig havde jeg mulighed for at komme med yderligere bemærkninger.

Herudover stod der, at hvis fremskaffelsen ikke kunne fremskaffes inden den fastsatte frist, skulle jeg give besked.

Attesten skulle fremskaffes for egen regning, og man henviste til div. paragraffer, som i store træk giver politiet ret til at indhente sådanne oplysninger, ligesom man kunne læse, at ens førerret kunne blive inddraget, hvis man nægtede at medvirke.

Så nu starter balladen måske… 🙁

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


*