Så er er der lys for enden af tunnelen

champagne
Så ser det ud til, at der endelig er gået hul på bylden.
Jeg fik i dag en meddelelse fra politiets kørekortkontor – og for første gang i næsten et år, var det forholdsvis positiv læsning 😀

Politiet skriver, at man har behandlet min anmodning om aktindsigt – tak for det.
Der er så besyndeligt nok ingen info om, hvad man i den anledning er nået frem til, lige som der absolut ingen dokumenter er hoslagt!?
Man skriver videre, at selve min klage vil blive behandlet senere under et nyt sagsnummer…?

Nå, det pt. klart vigtigste kommer her:

Jeg har i dag trufet afgørelse om, at dine kørekort til kategori A, B, B/E og erhverv B kan fornyes uden anden tidsbegrænsning end den i loven fastsatte. Jeg har orienteret borgerservice herom.

Det betyder altså, at jeg i løbet af en uges tid (+/-) kan forvente at modtage mine kørekort til alle kategorierne i A (knalderter og motorcykler i alle størrelser), B (bil til og med 3.500 kg), B/E (påhængsvogn på til 3.500 kg) samt – og det var jo bare det jeg gerne ville have fornyet) erhvervsmæssig personbefordring i bil op til 3.500 kg. Tak for det!

Billedet er lidt fejlagtigt – jeg vil intet fejre, før jeg rent faktisk står med kortet i hånden.

Mht. kategorierne C og D (bus og lasbil) mener politiet ikke at være helt sikre på, om jeg ønsker eller ej… ??  Egentlig kan jeg forstå på øjenlægen, at jeg ikke umiddelbart skal regne med, at jeg opfylder kravene til disse. Det er lidt besynderligt at forstå, da jeg jo åbenbart opfyldte kravene i 2008, da jeg sidst tog et kørekort (B/E) og fik de eksisterende fornyet uden problemer. Hvad er gået galt hvor?

Nå, vi må se hvad der sker.

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.