Synsprøve-attest til brug for motorkontoret

Som svar på den “anmodning” jeg modtog den 17.01. i år, blev en “synsprøve-attest til brug for motorkontoret” sendt ind til politiets kørekortkontor (overskriften er nok ikke rettet længe) 😉

Den er udstedt af en speciallæge i øjensygdomme i Nakskov, som i øvrigt også behandlede mig for år tilbage, da jeg var involveret i ulykken, og konklussionen er (desværre) nok, at mit synsfelt på højre øje ikke helt opfylder kravene til kørekort i gruppe 2, så alt tyder på, at mit lastvogns- og mit buskort ryger nu 🙁

Der er dog også gode elementer i det hele; for det første bliver sagen vel nu afgjort i en fart(?), og for det andet er der jo den der regel, der giver dispensation lige nøjagtigt når der er tale om erhvervskort kategori B.

Reglen lyder:

For indehavere af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til kategori B samt kørekort med påtegning om godkendelse som kørelærer til kategorierne A eller B, udstedt før den 1. juli 1996, gælder dog dette bilags bestemmelser for førere i gruppe 1 i forbindelse med ansøgning om fornyelse af sådanne kørekort.

Da jeg jo tog mit erhvervskort til kategori B (“taxa-kort”) i 1971, hvis jeg ellers husker rigtigt, bør der i hvert fald ikke blive problemer her – men hvad ved man efterhånden…

Jeg skrev i følgebrevet, at jeg nu forventede at få mit kørekort til alle kategorier i gruppe 1 ASAP.

This entry was posted in Kørekort. Bookmark the permalink.